Lucka 9   Forsviken

Forsviken var vid sekelskiftet 1900
Norrsundets mötes- och festplats. Här
träffades föreningar och människor. Hit
kom cirkus och kringresande teatersällskap.
Under några år fanns en dansbana.
Forsviken var också en viktig plats för 
framväxande arbetarrörelsen.          Här kunde man träffas och drömma om en bättre framtid. Fackliga och politiska möten fick inte hållas på bolagets mark. Uppe på stora stenen stod agitatorer och bondkomiker, för att tala och underhålla publiken.
Om stenen finns även en berättelse, som säger att ett tredje världskrig, kommer att bryta ut om sprickan blir större. Från generation till generation har denna sägen gått. Kanske det bara är sagor.
Forsviken vårdas idag av Norrsundets
Arbetarteater Förening.
Text: Erik Siggstedt
Bild: Erik Siggstedt, ur Arbetarmuséets arkiv

 

Länk till Forsviken
Till hemsidan

 

Text: Kerstin Rundlöf, Anne-Marie Westin Bild: Kerstin Rundlöf

Lucka 8 

Nöttesvearna

Nöttersvearna på försommaren myskdoftande sägenomsusad hassellund med anor från Hamrånges första bosättningar. (Nöttersvearna finns vid E4an 1 km söder om Rasta i Hagsta )  Enligt gammal sägen har Hagsta en gång varit stad. Den låg vid Nöttersvearna ”befäst med borg och med egen vikingaflotta”. Per Wikberg har skrivit om detta i Hamrångeboken. Från generation till generation har denna sägen gått. Kanske det bara är sagor.”

 

När rännorna anlades, för flera tusen år sedan, slipades berghällen med hjälp av sten och sand för att ytan skulle
bli glatt och hal. Därefter har den under århundra
nötts ned naturligt. Rutschrännor finns i nästan hela
Europa, från norra Italien till nordligaste Norge. I samtliga
länder är de omgärdade av samma tradition – att kvinnorna
åkte på rutsch-rännorna för att öka sin fruktsamhet. Berget
stod för urkraften och gav i sin tur kraft till kvinnorna inför
barnafödandet. I norden tros det ha varit knutet till Asatron. 

Lucka 7  Fertilitetsrännan

Vid Västerhäll, som ligger mellan Berg och Sjökalla, finns en kana (ränna) i berget som enligt gammal folktro skulle hjälpa unga kvinnor att bli fertila och föda många barn.

Ett.ex. Augusta född i Sjökalla Per-Olov född i Berg fick tillsammans 13 barn. Kanske åkte Augusta där i sin ungdom. Tro ́t om du vill !!!

Idén om att öka chansen att bli med barn genom att åka kana på hällarna tros uppkommit för 1000-tals år sedan. En rutschränna är en mycket välslipad yta på ett större flyttblock eller på en stenhäll. Ibland omnämns rutsch-rännorna som slipytor. Denna fornlämningstyp är ofta välkänd av lokal-befolkningen. Många har också åkt på dem som barn.

Text: Maj-Britt Berglund samt ur boken Skogens historier  Bild: Anna-Stina Hammarberg, Eva Axman

Lucka 6   ABF Fyren 

Folkets hus byggdes 1907 under stort motstånd från bolaget.
I kontrakt rörande samlingslokaler på Bolagets mark,
föreskrevs noga att ingen socialistisk agitation fick förekomma.
Men på Kvistholmen och Saltharsfjärden ägde inte bolaget
mark så det blev tillflyktsorter för de fackligt aktiva som fått
sparken och vräkts från bolagets hus. Här kunde man fortsätta
leva och försörja familjen.

Huset moderniserades, byggdes om och blev en samlingspunkt
vida omkring för både besökare och artister.
1976 förstördes stora delar av en brand, men det byggdes ett
nytt modernt hus och 1983 invigdes det under en hel vecka.
Konstnären Anders Åberg var en av de som bidrog till husets
interiör med flera väggmålningar som fortfarande finns där att
se.
Slutligen kom restaurangen till på 90-talet som nyttjas till olika
sammanhang och möten.

På Fyren pågår många aktiviteter. Bl a möts cirklar och föreningar
här dagligen. Det finns ett bibliotek, biograf/stort scenrum med
publikgradäng. Där och i rotundan uppträder artister och musiker.
Och här möts ortens befolkning vid stormöten t ex 1a maj.

Idag ägs och drivs verksamheten av ABF-Gästrikebygden som
ett Folkets Hus.
Bilder: Överst, ABF Fyren exteriört 2021. Mitten verk av Anders Åberg 
Nederst: Norrsundets Arbetarteater repeterar i stora salen.
Text: Ronnie Bäcklin, Curt Carlsson Bild: Anna Sohlman

Lucka 5  Bläckhornet

Hos galleri Bläckhornet kan du se och köpa konst och hantverk av hög kvalité från lokala konstnärer och hantverkare.

Galleriet huserar i det gamla sädesmagasinet i hamnen och är öppet under högsäsong. 

Information från Axmar Bruks webbsida.

Bild: Margareta Flyckt                        

Länk till Galleri Bläckhornet i Google maps
Till hemsidan

 

Lucka 4   Axmarbruk

Hyttan som finns idag är från 1860-talet. Den står kvar som ett ståtligt monument från järnbrukstiden.
Järnframställning påbörjades redan på 1600-talet. Under stor del av 1700-talet drevs bruken av Brita Behm, även kallad Järn-Brita, som var känd för sitt hårdföra affärssinne. När ryssarna invaderade kusten 1721 brändes i stort sett hela bruket ner men genom Brita Behms försorg byggdes det snart upp igen. 

Där de tidigare bruks byggnaderna stått anlades en engelska park och en gigantisk herrgård på över 700 kvadratmeter uppfördes. Idag är många bruks byggnader rivna och även den stora herrgården. Hyttan restaurerades däremot på 1970-talet. Parken är välbevarad och värt ett besök då den vittnar om en svunnen tid av flärd och elegans.

I parken finns dammar och kanaler där grönskan speglar sig och erbjuder en vacker picknickmiljö. På en liten ö ligger ett lusthus som blivit en symbol för föreningen Hyttan som sköter och bevarar järnbruket. Axmar bruk är sedan 2011 Kulturreservat. Guidning kan bokas.

information bl a hämtad från https://www2.visitgavle.se/sv/se-gora/812097/axmar-bruk/detaljer
Bild: Margareta Flyckt

Länk till Axmar Bruk i Google Maps
Till hemsidan

Lucka 3    Gåsholma

Gåsholma är ett gammalt fiskeläge och lotsstation som ligger intill 4 stycken naturreservat: Gåsholmen, Skämningsön, Svartstensudden och Axmars naturreservat.

Här finns kafé och fiskförsäljning och ett utegym.

I Gåsholma finns en omväxlande skärgårdsmiljö där både häckande fåglar och friluftsälskande människor trivs.

De större öarna täcks till stor del av skog. Där finns även bälten med havtorn.
Stränderna är klippiga och blockrika.

På Gåsholmen ligger ett litet näringsrikt kärr där den vackra gula svärdsliljan växer. De grunda vikarna är viktiga lek- och uppväxtområden för flera fiskarter. Vegetationen ger skydd åt yngel och småfisk. Här finns även gott om mat för sjöfåglar. Runt Gåshällan finns det klipphällar och stenblock. Här växer blåstången och smaltången i kraftiga bestånd. Båda dessa arter är mycket viktiga för det marina ekosystemet.

Bilder
Vä: Flygbild över stora delar av Gåsholma.
Hö: Fiskaffär på Gåsholma.

Text: Rudan
Bild: Kerstin Rundlöv, Margareta Flyckt.

Länk till Gåsholma i Google Maps 
Till hemsidan

Lucka 2    Skatudden

Skatudden ligger längst ut på Saltharsfjärden.
Härifrån får man en fantastisk kontakt med havet som slutar vid Finland
Skaten i sig är unik och intressant geologiskt i och med landhöjningen. Här möts du
av en unik biologisk mångfald med inslag av rödlistade mossor, lavar, den nyttiga
havtornen, gultörel och en mycket gammal blandbarrskog med våtmarker.
Det finns en körbar väg dit, men en promenad är att rekommendera.

Text: Margaretha Flyckt
Bild: Margaretha Flyckt, Marie Othzén Berglund, Maj-Britt Berglund

Havtorn
Länk till Skatudden i Google Maps
Till hemsidan

 

Lucka 1   Fjärdön

Det vilar något magiskt över Fjärdön. En orörd skog med tusenårig historia. En plats för såväl naturfotografer, konstnärer, barn och alla som älskar och uppskattar naturen.

På våren får man gå försiktigt för då är ön en barnkammare för fåglar. På sommaren njuter man av skogens grönska. Det finns en grillplats vid sandstranden och en vid gamla bosättningen. Dricksvattnet kan man hämta i en källa på ön.
Vikingarna hade sitt vinterkvarter och seglade genom Fjärdöns sund ut mot havet. Högst upp på ön finns det vikingagravar. Det finns sällsynta lavar, mycket svamp, ovanliga tickor och många fågelarter.

Guidade turer ges av Stiftelsen Fjärdöns framtid. Kontakt:benny.lundin@gmail.com

Bilder: vänster överst: Skog och kärr,
nedre: Dricksvatten                   
Höger: överst: Ett av de äldsta                        träden på Fjärdön.                              nedre: En av grillplatserna  Text ur Stiftelsen Fjärdöns Framtids folder.                                          Bild: Niels Hebert, Maj-Britt Berglund Kalle Boman, Marie Othzén Berglund

Länk till Fjärdön i Google Maps

Till hemsidan