Lucka 24 Kyrkstigen

Kyrkstigen mellan Axmarby och Bergby har sedan
1500-1600-talet används för att vandra mellan orterna.
Stigen har en kortare sträckning mellan Axmarby och
Bergby än den vanliga körvägen, numera Axmarstig.
På helgerna vandrade man den drygt 10 km långa
stigen till Hamrånge Kyrka som då var belägen vid den
nuvarande gamla kyrkogården vid ån i Bergby.
När ryssarna anföll Hamrångebygden på Kristi
Himmelsfärdsdagen den artonde maj 1721 red en man
från vårdkasen vid Gåsholma på Kyrkstigen via
Axmarby till kyrkan i Bergby för att varna
ortsbefolkningen för att ryssen var på väg. De ryska
soldaterna försökte rida samma väg men ändrade sig
och skulle ta en annan väg då man fastnade med
hästarna i den stora myren söder om Axmarby som
sedan dess kallas för Ryssan.
Många av ortens befolkning flydde upp i de stora
skogarna västerut för att undkomma ryssarnas
härjningar.

Kyrkstigen underhålls i dag genom frivilliga insatser.
Bild till vänster: Kyrkstigen är märkt med orange markeringar för att ledsaga vandraren. På stigen finns skyltar gjorda av Sällskapet Rudan, med olika berättelser om stigen, skogen, växtligheten och företeelser i
trakten.

På bilden; Kerstin Rundlöfs ”Hamrångedräkten”.
Bild: Jan Eriksson
Text: Jan Eriksson

 

 

Till hemsidan