Anteckningar från Zoom möte 9/11

 Hej !

 

Jag deltog i Riksantikvarieämbetets  zoom konferens (9/11)  för museér och andra kulturinstitutioner angående nationell strategi för digitalt kulturarv.

Detta innebär bl.a. att man märker upp  bilder, mediafiler, beskrivningar etc, på ett för sverige och europa gemensamt standardiserat sätt. 

De stora fördelarna blir att materialet kan återsökas, visas och lagras mycket enklare.

Hela systemet bygger på att allt material inklusive plattformen bygger på OpenSource.

Detta innebär att materialet har en ansvarig institution som garanterar äktheten, men kan användas gratis av alla.

Du kan läsa vidare via denna länk

Slutliga strategin kommer runt årsskiftet.

Har du synpunkter eller ideér, maila gärna till info@adala.se

 

Hälsningar från Seppo 😉

 

Anteckningar från medlemsmöte 10/9

Norrsundets Arbetarmuseum
Datum: 2023-09-10
Plats: Ådala, Kvistholmsvägen 5, Norrsundet
Närvarande: Totalt 18 personer, från styrelsen Sten Öberg, Ewa Söderberg,
Kalle Boman, Seppo Akkila samt Ronnie Bäcklin och Christian Löf.
—————————————————————————————————————————–
Mötets öppnande
Ordförande Sten Öberg hälsade alla välkommna och öppnade mötet genom att ställa
frågan “Vad skall vi göra med Ådala och Kastellet ?, kom med förslag”

Konstgrupp
Christer föreslog skapande av kreativ konst grupp som träffas regelbundet varje
vecka. Han försöker att samla medlemmar och återkommer när gruppen är klar.

Evenemang
Kalle föreslog att vi bjuder in olika föreningar till Ådala, där de kan presentera sig
sig tex, idrottsföreningen, brandkår, polis, hembygdsförening. Detta görs för att
komplettera kulturarrangemang i samverkan med teaterföreningen.

Skildra Norrsundets utveckling
Det diskuterades att utställningen bör kompletteras med bilder, artiklar och berättelser
från industritiden så att vi kan illustrera från fäbotiden, fram till nutid.
Detta ger oss underlag att reflektera över vad som hänt och fundera över vad gör vi nu ?

Digitalisera kulturarvet
Ådala inklusive Kastellet är full av värdefull information som är en stor del av det gemensamma
kulturarvet, ur detta material kan man plocka ut bilder, filmer, ljud, händelser, berättelser,etc,
och skriva en kortfattad beskrivning som sätter detta i ett sammanhang (contex).
Materialet kan sparas i digitalt format så att storyn kan visualiseras och lagras för nutida och
framtida bruk.
Till detta behövs “någon”, gärna en eller flera lokala eldsjälar, tekniken för detta, databas websystem (hemsida) med ett för ändamålet skapat gränssnitt kan erbjudas av museet/ Ådala
Kulturcenter, adala.se.

Gallring
I Ådala finns det för mycket föremål, även dubletter, tripletter, osv det finns även
mycket som kan klassas som skräp, stort behov av gallring och städning.
Det mesta är saker som lämnats in och registrerats i pärmar för museets räkning.
Gallring måste ske varsamt, med största hänsyn givare och kulturellt värde.
En del kan man kontakta givaren och komma överens om vad som skall göras.
en del kan förmodligen säljas genom auktion.

Frågor som blev hängande i luften
Hur utnyttja lägenhetens ytor på bottenplan ?
Vad göra med alla foton, målningar, ?
Gården är vildvuxen, vem sköter om detta ?
Gör Ådala till ett medborgarhus ?
Hur locka flera till ideellt arbete på Ådala ?

Kom gärna med synpunkter ! via mail info@adala.se (vidarebefordas till styrelsen),
kommentera på facebook (Arbetarmuseet (Ådala), eller besök oss under öppettiderna.
Titta gärna på evenemangskalendern, adala.se