RUDAN

 

 

 

Vi är ett filmsällskap som dokumenterar och digitaliserar kulturarvet. Detta görs genom foto, film, märkning samt katalogisering av föremål, artiklar, bilder, händelser och filmer.

Resultaten av våra projekt visas genom utställningar på arbetarmuseet, hembygsgården, fyren samt andra platser i Hamrångebygden.

 

black digital video camera
brown wooden boat on green grass field during daytime
silhouette photography of trees