RUDAN

 

I början av 2018 träffades en grupp människor för att tillsammans genomföra en Workshop ”Kameran som verktyg”. Workshopen ledde fram till en utställning och gruppen fick lust att fortsätta. Då skapades samlingsnamnet Rudan.

Sällskapet Rudan är en löst sammansatt grupp med syfte att utifrån alla deltagares egna utgångspunkter skapa intresse för och kunskap om Hamrångebygden, med kameran som redskap. Ytterligare ett uttalat mål är att samarbeta med de föreningar som finns i bygden.

Resultaten har bl a blivit utställningar med bilder, texter och filmer, ljudspel, digitalisering av videoarkiv, biografvisning,föredrag, julkalender.

Vatten

Utställning som visades på ABF Fyren och Hembygdsgården med bilder, texter och dikter.

Brandförsvaret 

I Hamrångebygden berättar historia och utveckling i bilder, text och filmat material från då

Nöttersvearna

Om en historisk plats från Vikingatiden, allt du inte visste om hasselnöten och det stora vilda beståndet vid Hagsta.

Kyrkstigen

En permanent installation utmed stigen med om växtlighet, lämningar, historia, personer och mycket mer.